สมาคมธุรกิจ และการท่องเที่ยว เมืองพัทยา (PBTA) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TCT) และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ. ชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) ในการร่วมกันจัดกิจกรรม GTEC Digital China Workshop” เพื่อให้ความรู้และข้อแนะนำในการช่วยเหลือผู้ประกอบการชาวไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการท่องเที่ยวและไมซ์ ได้มีโอกาสพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการในพื้นที่ของตน เพื่อรองรับพฤติกรรมความต้องการของลูกค้าชาวจีนในอนาคต รวมถึงคำแนะนำในการหาช่องทางการขายไปยังกลุ่มผู้ซื้อจากจีนผ่านช่องทางออนไลน์

ความยิ่งใหญ่ของตลาดจีนเป็นแรงดึงดูดที่ทำให้ธุรกิจ ต่าง ๆ ทั่วโลกเข้าไปแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งจังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่หนึ่งที่เป็นยอดนิยมของชาวจีน ในการมาพักผ่อน ท่องเที่ยว และทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย กิจกรรม  GTEC Digital China Workshop” ในครั้งนี้ จะมีผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจในเชิงลึกพฤติกรรมชาวจีนมาให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการชุมชน ว่าผู้บริโภคจีนต้องการอะไร ทำอย่างไรถึงจะให้ชาวจีนประทับใจและมีการบอกต่อกันในแวดวงสังคมชาวจีน และพัฒนาการบริการและสินค้าเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม การสร้างมูลค่าทางธุรกิจเพิ่มขึ้น พร้อมทั้ง Workshop การจับคู่ธุรกิจ
การทำแผน Business Canvas เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักเดินทางจากจีนในอนาคต โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ

  • “เจาะลึกพฤติกรรมการใช้บริการและทำกิจกรรมของนักท่องเที่ยวและนักเดินทางไมซ์ชาวจีนหลัง COVID” โดย คุณอดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ เลขาธิการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) และ คุณอุดร สุทธิเสน ผู้จัดการทั่วไปตำนานป่ารีสอร์ท (Venue & Catering)
  • “รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ที่คนจีนชอบ ทำตลาดจีน Online อย่างไรให้ปัง” โดย คุณอิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท Level Up Holding Co., Ltd ผู้เขี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการตลาดจีน
  • “จัดงานไมซ์ อย่างไรให้ประทับใจลูกค้าชาวจีน” โดย Mr. Davidstone Sek, Director of M.I.C.E. of CCT GROUP เป็นต้น

 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ “GTEC Digital China Workshop”
ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
สามารถลงทะเบียนเพื่อฟังสัมมนาได้ที่ https://bit.ly/3pPyTdJ พิเศษสุด!! สำหรับผู้ลงทะเบียน 10 ท่านแรก รับฟรีของที่ระลึก สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจุฑามาศ คงสิบ โทร. 095-949-1043 และ คุณณฐารินทร์
ประทุมมา โทร. 092-419-1926