กลับมาอีกครั้งกับ โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสถานที่ Venue Management Course (VMC) โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) ปีนี้มาภายใต้แนวคิด The Truth Future Events กับ VMC EP.3 Digital Marketing & Sales การอบรมรูปแบบใหม่สไตล์ไฮบริด และการทำ Workshop สองวันเต็ม พร้อมรับคำแนะนำจาก Mentors ผู้เชี่ยวชาญทั้งจากอุตสาหกรรมไมซ์ และวงการดิจิตอลกว่า 10 ท่าน

คุณอรชร ว่องพรรณงาม (CED, CEM, CIS, DES, EMD, SEP) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า“เราได้ยินคำว่า Digital disruption กันมาหลายปีแล้ว โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ Digital disruption เป็นการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูปองค์กร ที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาปรับใช้ เพื่อให้ธุรกิจยังอยู่รอดต่อไปได้ ก่อนที่จะถูกธุรกิจดิจิทัลใหม่ ๆ มาแทนที่ และแน่นอนว่า อุตสาหกรรมไมซ์ไม่มีข้อยกเว้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากวิกฤตโรคระบาด โควิด-19 ที่ดำเนินต่อเนื่องยาวนานมากว่า 2 ปี ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่เร่งให้เกิดการปรับตัวอย่างรวดเร็วทันทีของผู้ประกอบการ เนื่องจากข้อจำกัดการดำเนินกิจกรรมไมซ์ จึงต้องปรับตัวเพื่อเดินหน้าต่อ โดยใช้เทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการให้อุตสาหกรรมปรับเปลี่ยนรูปแบบ และดำเนินการต่อไปได้ เพื่อให้ทันโลก ทันยุคสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างโดนใจและทันใจ

ในช่วงระยะเวลาที่อุตสาหกรรมโรงแรมและสถานที่จัดงานได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักของธุรกิจไมซ์และท่องเที่ยว ส่งผลกระทบเกิดการ disruption ในหลาย ๆ ด้าน อาทิ การบริหารจัดการด้านสุขอนามัย การปรับเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าที่มุ่งเน้นตลาดในประเทศ การบริหารจัดการซึ่งต้องบริหารความเสี่ยง และคำนึงถึงการจัดการความยั่งยืน แรงงานที่ขาดแคลน และข้อตระหนักที่ต้องนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในธุรกิจให้มากขึ้น และต้องให้เข้าใจว่า เทคโนโลยีจะเป็นตัวช่วยเสริมด้านธุรกิจ มิใช่ส่วนที่จะมาทดแทนแรงงาน เพราะคนคือศูนย์กลางที่ปรับให้เข้ากับเทคโนโลยีและเป็นส่วนสำคัญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

อาจกล่าวได้ว่า ทุกองค์กรควรให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับแรก การจะพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ ต้องเข้ากับกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้งาน ตลอดจนต้องมีการศึกษา Internet of Behaviors การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า รวมถึงการรวบรวมประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งจากลูกค้า (Customer Experience) พนักงาน (Employee Experience) และผู้ใช้ (User Experience) เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคล ไปประมวลผลได้อย่างปลอดภัย เพื่อการนำเทคโนโลยีมาใช้งานในการเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทำงาน ตอบโจทย์บูรณาการในยุคดิจิทัลได้อย่างแท้จริง”

โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสถานที่ Venue Management Course (VMC) ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องกว่า 6 ปีแล้ว และถือเป็นปีที่ 3 ในรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ โดยในปีนี้ สสปน. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเร่งด่วนในการพัฒนาและยกระดับบุคลากรสถานที่จัดงานให้มีองค์ความรู้ในการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อช่วยเอื้อประโยชน์ด้านการตลาดและการขาย ในหลักสูตร Digital Sales & Marketing ภายใต้แนวคิด “The Truth of Future Events” ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่ง Chapter ที่จะเอื้อประโยชน์อย่างมากสำหรับการทำการตลาดของสถานที่จัดงานไมซ์ในการเข้าถึงลูกค้าทั่วโลกได้อย่างไร้ขีดจำกัด และเพิ่มคุณภาพการให้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจ และเสริมให้ประเทศไทยเป็น Destination ที่แข่งขันได้และอยู่ในความสนใจของนักเดินทางไมซ์ ในการเลือกจุดหมายปลายทางการจัดงาน ต่อยอดสู่โลกอนาคตไมซ์ไทยที่จะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่ง

โดยภายในงานมีการบรรยายหัวข้อพิเศษต่างๆ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายวงการทั้งแวดวงไมซ์และการตลาดดิจิทัล รวมถึงการทำ Workshop พร้อมรับคำแนะนำจาก Mentors คาดว่าการฝึกอบรมครั้งนี้จะส่งผลประโยชน์ในการพัฒนาบุคคลากรที่เป็นกำลังสำคัญต่อการนำพาสถานที่จัดงานประเทศไทย ไปสู่การเป็นผู้นำในภูมิภาคดังที่เราเป็นมาตลอดและได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดงานสถานที่จัดงานแก่บุคคลากรในองค์กรหรืออุตสาหกรรม Venue ต่อไป