องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ GTEC Workshop Digital China @ สมุทรปราการ” เพื่อให้ความรู้และข้อแนะนำในการช่วยเหลือผู้ประกอบการชาวไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการท่องเที่ยวและไมซ์ ได้มีโอกาสพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการในพื้นที่ของตน เพื่อรองรับพฤติกรรมความต้องการของลูกค้าชาวจีนในอนาคต รวมถึงคำแนะนำในการหาช่องทางการขายไปยังกลุ่มผู้ซื้อจากจีนผ่านช่องทางออนไลน์

ผ่านเสวนาหัวข้อต่าง ๆ อาทิ “เปิดเทรนด์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีนก่อนโควิด และหลังโควิด“การพัฒนาสินค้าและบริการรองรับนักท่องเที่ยวจีน”ช่องทางการโปรโมท และการขายไปยังตลาดจีน”  และกิจกรรม Business Model Canvas Workshop การให้บริการ การออกแบบสินค้าชุมชน และทำกิจกรรม ของนักท่องเที่ยวและนักเดินทางไมซ์ชาวจีน ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ “GTEC Workshop Digital China @ สมุทรปราการ”  สามารถรับชมผ่านทาง Live Facebook Page: Thailand E-Commerce Economic Corridor-GTEC หรือ https://www.facebook.com/GTECpage

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณณฐารินทร์ ประทุมมา (หมิงลี่) โทร 092-419-1926