ฝ่ายคอนเวนชัน เอ็น.ซี.ซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด(Convention Organizer –  N.C.C. Management & Development Co.,Ltd.) ตอกย้ำศักยภาพผู้จัดมือหนึ่งแพลตฟอร์มงานประชุมระดับชาติ ขานรับปีแห่งการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค 2565 ของไทย ได้รับความไว้วางใจจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นผู้จัดงานประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี 2565 (APEC Ministers Responsible for Trade Meeting – APEC MRT2022) ด้วยการจัดงานแบบครบทุกด้าน (Turn Key) ทั้งงานด้านการลงทะเบียน การจัดห้องประชุม ระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online Meeting ) รวมถึงงานเลี้ยงรับรอง ฯลฯ สร้างความประทับใจได้รับคำชื่นชมจากตัวแทนจากสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจและผู้เข้าร่วมงานรวมกว่า 1,000 คน เมื่อวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (Department of Trade Negotiation) กระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวถึงการมอบหมายภารกิจจัดงานระดับชาติและความไว้วางใจในประสบการณ์ของทีมงานคอนเวนชัน เอ็น.ซี.ซีฯ ครั้งนี้ ว่า

“ปีนี้เป็นครั้งแรกในรอบ 19 ปี ที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคอีกครั้ง ทางกรมฯ จึงไว้วางใจให้มืออาชีพด้วยความมั่นใจในศักยภาพของฝ่ายคอนเวนชันของเอ็น.ซี.ซีฯ จัดงานนี้ ซึ่งเป็นการประชุมแบบกายภาพ (Physical Meeting) เต็มรูปแบบครั้งแรกในระดับรัฐมนตรีเอเปค หลังจากปีที่แล้วที่นิวซีแลนด์ยังต้องจัดในแบบ Virtual Meeting และปีนี้ตัวแทนได้เดินทางมาร่วมประชุมออนไซต์กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา หลังงานก็มีคำชื่นชมถึงความพร้อมของการจัดงาน การดูแลอย่างครบทุกขั้นตอนจริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการอำนวยความสะดวก มาตรการความปลอดภัยและความคล่องตัวต่าง ๆ ในที่ประชุม”

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ยังกล่าวเสริมถึงความสำคัญของความสำเร็จในภาคธุรกิจโดยรวมด้วยว่า “ความสำเร็จครั้งนี้ของฝ่ายคอนเวนชัน เอ็น ซี.ซี.ฯ ก็ถือว่าเป็นหน้าตาของประเทศและก็มีความสำคัญต่อการหนุนเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะปลายทางของการจัดการประชุมและงานกิจกรรมระดับผู้นำและผู้บริหารนโยบายได้อีกด้วยค่ะ”

ขณะที่ คุณพีรพรรณ อังคสุโข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายคอนเวนชัน ของบริษัท เอ็น.ซี.ซีฯ (Senior Vice President-Conference, N.C.C. Management & Development Co.,Ltd.) เผยถึงการได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องในการจัดงานประชุมและกิจกรรมนานาชาติว่าเป็นผลมาจากความพร้อมในหลายด้าน ๆ และความสามารถตอบโจทย์การจัดงานที่ครบครันและตรงจุด

ฝ่ายคอนเวนชัน บริษัทเอ็น.ซี.ซีฯ เป็นแพลตฟอร์มของงานจัดงานประชุม ด้วยความพร้อมทุกด้าน  ทั้งการจัดงาน ประสบการณ์และเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ และปีนี้การจัดงานประชุมกายภาพระดับรัฐมนตรีครั้งแรกหลังโควิด ก็ได้ผลตอบรับที่ดีมาก การได้รับความไว้วางใจจัดงานระดับรัฐมนตรีการค้าเอเปคอีกครั้งในรอบ 19 ปี ก็ยืนยันความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นในศักยภาพของเรา จุดแข็งของเราคือการเข้าใจความต้องการของทุกฝ่าย สำหรับงาน APEC-MRT2022 เรายังตอบโจทย์ของงานเอเปค ตาม Theme ของการจัดงาน ด้วยการขับเคลื่อนองค์กรด้วยวิถีความยั่งยืนตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมโลก ด้วยนวัตกรรม เครื่องมือและปฎิบัติการต่าง ๆ ได้โดยตรง จุดเด่นของเราอีกอย่างคือการมีความยืดหยุ่นสูง หาโซลูชั่นรอบด้านให้กับลูกค้าได้ เพราะทีมงานเราสั่งสมประสบการณ์จัดงานระดับชาติมานานกว่า 20 ปี องค์ประกอบทั้งหมดช่วยทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย” คุณพีรพรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายคอนเวนชัน ของบริษัท เอ็น.ซี.ซีฯ กล่าว

ฝ่ายคอนเวนชัน เอ็น.ซี.ซี.ฯ ยังเป็นแพลตฟอร์มจัดงานประชุม หรือ พีซีโอ (Professional Congress Organiser PCO or Meeting Planner) เจ้าเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเอปโก้ (IAPCO  หรือ IAPCO Accredited PCO) ด้วยคุณภาพและการดำเนินตรงตามมาตรฐานของสมาคมผู้ประกอบการประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกจากทั่วโลก

ผลงานที่ผ่านมาของคอนเวนชัน เอ็น.ซี.ซี.ฯ รวมถึงงานประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีเศรษฐกิจจากประเทศกลุ่มอาเซียนในปี 2562 อย่างงาน ASEAN Economic Ministers  2019  ต่อเนื่องด้วยงานประชุมวิชาการจักษุแพทย์แห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค (Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress, 2019) งานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 3  (The 3rd Princess Maha Chakri Award Forum หรือPMCA 2020)  และงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia 2019 ล้วนแสดงถึงศักยภาพของการเป็นแพลตฟอร์มจัดงานระดับนานาชาติหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นเป้าหมายในอนาคตของฝ่ายคอนเวนชัน เอ็น.ซี.ซีฯ ด้วย

ผู้บริหารฝ่ายคอนเวนชันของ เอ็นซี.ซี.ฯ ยังชี้ถึงจุดสำคัญของความสำเร็จที่เกิดจากการมี “พาร์ทเนอร์ที่ดี” ตามหลักการดำเนินธุรกิจของเอ็น.ซี.ซีฯ ที่เน้นการสร้างพันธมิตร มีการขยายเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อันนำมาซึ่งความสำเร็จร่วมกัน

“คำชมจากงาน APEC MRT 2022 นี้เราอยากจะแชร์กับพาร์ทเนอร์ในการจัดงานของเราด้วยเพราะความสำเร็จของเรามาจากพาร์ทเนอร์ที่ดี และหวังว่าเราจะผนึกกำลังกันดึงดูดงานประชุมหรืองานกิจกรรมระดับชาติหรืองานระดับเวิลด์คลาสมาจัดที่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในระยะยาวด้วยค่ะ” คุณพีรพรรณ อังคสุโข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายคอนเวนชัน กล่าวทิ้งท้าย