มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เปิดตัว 4 ช่องทางออนไลน์ หนุนคุณแม่ยุคดิจิทัล เข้าถึงข้อมูลข่าวสารพร้อมบริการคำปรึกษาฟรี รู้ครบทุกเรื่องราวเกี่ยวกับนมแม่

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย  (Thai Breastfeeding Center Foundation) เปิดตัว 4 ช่องทางสื่อสารออนไลน์  รู้ ครบ จบ ทุกเรื่อง เกี่ยวกับนมแม่  ในรูปแบบ เว็บไซต์ (www.Thaibf.com)  แอพพลิเคชัน Thai BF และ เฟสบุ๊ค เพจ (FB:มูลนิธิศูนย์นมแม่ , FB:นมแม่) ส่งข้อมูลทันสมัย รู้ใจ ครบทุกมุมมอง ที่แม่ต้องการ ผ่านการตรวจสอบจากนักวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข  และบริการให้คำปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ในทางการแพทย์พิสูจน์แล้วว่าการให้นมแม่ให้ประโยชน์สูงสุดต่อพัฒนาการของเด็กและสุขภาพองค์รวมของแม่และเด็ก ตั้งแต่วัยแรกเกิดถึง 6 เดือน ต่อเนื่องไปถึง 2 ปี   ถึงกระนั้นประเทศไทยยังมีอัตราส่วนการเลี้ยงเด็กแรกเกิดด้วยนมแม่อย่างเดียวตลอดระยะเวลา 6 เดือนแรกหลังคลอดน้อยมาก เพียง 1 ใน 4 หรือ แค่ 23 % เท่านั้น ตามรายงานผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับองค์การเด็กแห่งสหประชาชาติ  ประกอบกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมในวิถีชีวิตยุคใหม่ รวมทั้งการต้องกลับมาทำงานนอกบ้าน หลังพ้นช่วงลาคลอด 3 เดือน การขาดความรู้ของคุณแม่มือใหม่ อาจจะเป็นข้อจำกัดที่ทำให้การให้นมบุตรแรกเกิด 0-2 ปี ไม่เต็มประสิทธิภาพ  

 

มูลนิธิศูนย์นมแม่ ยกระดับการสื่อสารและบริการประชาชน ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและการบริการความรู้ที่สะดวกรวดเร็ว จากผู้เชี่ยวชาญแบบครบ จบ ในขั้นตอนเดียว เหมาะกับวิถีชีวิตคุณแม่ยุคดิจิทัล  ด้วยหัวใจบริการประชาชนอย่างแท้จริง  โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายและไม่มีการขายสินค้าใดแอบแฝง 

โดยผู้ใช้สามารถเลือกได้หลายช่องทางตามความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ เว็บไซต์ทางการ (official website) มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย   www.Thaibf.com  บราวเซอร์เว็บรวมทุกเรื่องราว ทุกประเด็น และข้อมูลข่าวสารทางวิชาการความรู้เกี่ยวกับนมแม่บนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

 

อีกทั้งยังสะดวกรวดเร็วด้วยการเข้าถึงบริการข้อมูลนมแม่ได้ทุกที่ กับ แอพพลิเคชัน  Thai BF   ดาวน์โหลดได้ฟรี ง่ายต่อการติดตั้งบนอุปกรณ์มือถือและแทบเล็ตทุกระบบ  เพียงพิมพ์ชื่อแอพฯ Thai BF  ในร้าน แอพพลิเคชั่น Google Play Store (สำหรับผู้ใช้มือถือระบบปฏิบัติการ Android) และผ่านทางแอพสโตร์ Apple  Store (สำหรับผู้ใช้มือถือระบบปฏิบัติการ iOS) เพื่อเข้าถึงความรู้และข่าวสารนมแม่ครบถ้วนทันสมัยได้ง่ายขึ้น

 

นอกจากนี้ทางมูลนิธิฯยังมีบริการผ่านโซเชียลมีเดียอีก  2 ช่องทาง ได้แก่   เฟสบุ๊คเพจ FB: มูลนิธิศูนย์นมแม่  เพจอัพเดตกิจกรรมความเคลื่อนไหวของมูลนิธิฯ  และ เฟสบุ๊คเพจ FB: นมแม่ เพจชุมชนให้ความรู้และคำปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่   โดยทางเพจเปิดให้บริการ ถาม-ตอบ ผ่าน กล่องข้อความของเพจ (FB Messenger) ตลอด 24 ชั่วโมง  รับข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านนมแม่  ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการ ตอบคำถามรู้ลึกทันใจคุณแม่ โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ อีกด้วย

 

ศ.คลีนิก พญ ศิราภรณ์ สวัสดิวร เลขาธิการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย  เผยถึงความสำคัญและประโยชน์ของการใช้เครื่องมือสื่อสารและบริการคำแนะนำความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับนมแม่ว่า 

“การเปิดช่องทางสื่อสารดิจิทัลทั้งหมดนี้  ทางมูลนิธิฯคาดหวังว่าจะสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคุณแม่ยุคใหม่ที่ต้องทำงานเต็มเวลา หรือคุณแม่เต็มเวลา ที่ต้องการความรู้ความเข้าใจหรืออาจจะมีปัญหาที่ต้องการปรึกษาผู้รู้และมีประสบการณ์ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ใกล้มือและทันสถานการณ์ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้คนอื่นๆ ที่แวดล้อมได้เข้าใจความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และมีส่วนส่งเสริมสังคมสุขภาพแข็งแรงตั้งแต่แรกเกิดมากขึ้น”

การเปิดบริการครั้งนี้  มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส. ) เพิ่มช่องทางสื่อสารและบริการให้คำปรึกษาด้วยข้อมูลทันสมัย  ถูกต้อง ครบทุกมุมมองที่แม่ต้องการ   ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย สะดวกในเข้าถึงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ใกล้มือ  เพียงแค่ปลายนิ้ว เพื่อขับเคลื่อนพลังนมแม่สร้างสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืนได้จากรากฐานวัยแรกเกิดต่อไป