โรงพยาบาลนครธน ร่วมกับ สไมล์ โอเปอร์เรชั่นส์ ยกระดับความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ด้านทันตกรรม เปิดตัวศูนย์ทันตกรรมรูปแบบใหม่ในย่านพระราม 2 ชูนวัตกรรมการวางแผนการรักษาแบบเฉพาะบุคคล มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง พร้อมดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ตอบโจทย์การรักษาสำหรับทุกช่วงวัย โดยรับเกียรติจาก รศ.ญาณเดช ทองสิมา ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนครธน ดร.วิศาล สายเพ็ชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลนครธน และ พญ.ศิเรมอร ทองสิมา รองผู้อำนวยการสายงานแพทย์ โรงพยาบาลนครธน ร่วมกับ ทพ.วุฒิพงษ์ เหล่าอมต และ ทพญ.พิมพ์สิริ กันต์พิทยา ผู้บริหาร สไมล์ โอเปอร์เรชั่นส์ ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

พญ.ศิเรมอร ทองสิมา รองผู้อำนวยการสายงานแพทย์ โรงพยาบาลนครธน กล่าวว่า
“ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลนครธน สร้างความแตกต่างโดยชูนวัตกรรมการวางแผนการรักษาแบบเฉพาะบุคคลสำหรับทุกช่วงวัย โดยการร่วมมือกับ สไมล์ โอเปอร์เรชั่นส์ ในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังเพื่อยกระดับศักยภาพสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทันตกรรม โดยทันตแพทย์เฉพาะทางที่ได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญจากทั้งทันตแพทยสภา และสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ทำให้มีความเข้าใจ Pain point ของผู้มีปัญหาด้านทันตกรรมเป็นอย่างดี และสามารถให้คำปรึกษาแนะนำ และให้การรักษาแบบเฉพาะบุคคล โดยวางแผนร่วมกันกับผู้รับบริการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ

นอกจากนี้ ยังนำเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากล เข้ามาร่วมในการรักษาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ผู้รับบริการสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างมั่นใจ ถือเป็นการตอกย้ำความเป็นโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างแท้จริง”

ทพ.วุฒิพงษ์ เหล่าอมต ผู้บริหาร สไมล์ โอเปอร์เรชั่นส์ กล่าวถึงการร่วมมือกันในครั้งนี้ว่าเกิดขึ้นภายใต้แนวคิด One for Fun เพื่อฟันที่คุณรัก” โดย “One” คือการรวมกันเป็นหนึ่ง ระหว่าง สไมล์ โอเปอร์เรชั่นส์ และโรงพยาบาลนครธน โดยนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการดูแลรักษาทางทันตกรรมที่ทันสมัยมาแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันแบบเฉพาะบุคคลในทุกช่วงวัย อาทิเช่น

 

ชูนวัตกรรม การจัดฟันแบบใส Invisalign เปลี่ยนรอยยิ้มของคุณให้มั่นใจยิ่งขึ้น อุปกรณ์จัดฟันแบบใส Invisalign ทำจาก SmartTrack® ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นเป็นอย่างดี สามารถถอดออกและสวมใส่ได้โดยง่าย สะดวกกว่าเหล็กดัดฟันแบบเหล็กทั่วไป ที่จำเป็นต้องใส่ติดกับฟันตลอด การรักษาด้วยการจัดฟันแบบใส Invisalign ร่วมกับเทคโนโลยีจำลองรอยยิ้มแบบดิจิทัล ทำให้สามารถวางแผนการรักษา         และทราบระยะเวลาการักษาได้อย่างชัดเจน มุ่งเน้นกลุ่มผู้รับบริการตั้งแต่เด็กอายุ 6 ขวบ วัยรุ่น ไปจนถึงวัยผู้ใหญ่

เทคโนโลยี LED ในการฟอกสีฟัน ระบบ ZOOM Whitening ที่สามารถปรับระดับความเข้มข้นของแสงได้ 3 ระดับ ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ทำให้เป็นระบบการฟอกสีฟันที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ สามารถทำให้ฟันขาว ได้เฉดสีสม่ำเสมอ เห็นผลเร็ว ภายในระยะเวลา 45 นาที มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูง อีกทั้ง ยังคงความขาวได้อย่างยาวนาน มุ่งเน้นกลุ่มผู้รับบริการวัยทำงาน

 

ทพญ.พิมพ์สิริ กันต์พิทยา ผู้บริหาร สไมล์ โอเปอร์เรชั่นส์ กล่าวเสริมว่า “นอกจากนี้ในกลุ่มผู้มีปัญหาความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร และใบหน้า ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลนครธน โดยความร่วมมือกับ สไมล์ โอเปอร์เรชั่นส์ ยังสามารถตอบโจทย์การรักษาด้วยการผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน โดยการวางแผนร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการให้บริการทางทันตกรรมแบบเฉพาะบุคคล เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ ให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ทั้งด้าน การสบฟัน การรับประทานอาหาร การพูด การหายใจ รวมถึง การมีใบหน้าที่สมส่วน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รวมถึงในกลุ่มผู้สูงอายุ หรือ ผู้ที่สูญเสียฟัน เราก็ยังใส่ใจและให้ความสำคัญเพื่อสุขภาพฟันที่สมบูรณ์และสวยงาม ลดความกังวลจากการสูญเสียฟัน โดยการฝังรากเทียมร่วมกับการทำฟันปลอมรากเทียม เพื่อทดแทนรากฟันธรรมชาติ สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ เสริมความมั่นใจ และสร้างบุคลิกภาพ ให้ดูสมาร์ทยิ่งขึ้น”

พญ.ศิเรมอร ทองสิมา กล่าวเพิ่มเติมว่า “ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลนครธน ยังมีความพร้อม ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยตามมาตรฐาน สำหรับการรักษาด้านทันตกรรมที่มีความซับซ้อน ต้องมีการดมยาสลบ อีกทั้ง ยังมีห้องพัก สำหรับสังเกตอาการ และให้ยา ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะ ทำให้ผู้รับบริการ สามารถวางใจ และมั่นใจ ได้ตลอดการรักษา

อีกทั้ง ในช่วง สถานการณ์โควิด ที่ผู้รับบริการยังคงมีความกังวล ในเรื่องความปลอดภัยในการรับบริการ ทางศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลนครธน มีความเข้มงวดในมาตรการความปลอดภัย ตลอดขั้นตอนการรักษา รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เพื่อให้ผู้รับบริการมีความสบายใจ ในการเข้ารับการรักษา

โรงพยาบาลนครธน มุ่งมั่นสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตามมาตรฐานสากล และให้การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanized Healthcare) เปิดให้บริการมากว่า 25 ปี ได้มีการพัฒนาเพื่อคุณภาพการรักษาและการบริการมาตลอด จากโรงพยาบาลรักษาโรคทั่วไปสู่การเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง ที่มีความพร้อมในการดูแลรักษาโดยบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาชีพ

ผู้ที่สนใจปรึกษาทันตแพทย์ หรือต้องการทำนัดหมาย สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลนครธน โดยความร่วมมือกับ สไมล์ โอเปอร์เรชั่นส์ โทร. 02-450-9999 ต่อ 1346 -1347 หรือ LINE Official Account @Nakornthon เฟซบุ๊กเพจ FB: Nakornthon Hospital และเว็บไซต์www.nakornthon.com