ศ.ดร.นพ. วิปร วิประกษิต นำทีมตรวจ COVID-19 นักเตะและเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอล Thai Football Republic แบบ New Normal

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานการณ์ COVID-19 ยังคงอยู่กับคนไทยไปอีกพักใหญ่ การดำเนินงาน กิจกรรม หรืออีเวนท์จึงต้องเป็นไปในรูปแบบของ New Normal ซึ่งการแข่งขันฟุตบอล Thai Football Republic ก็เป็นหนึ่งในงานแข่งขันกีฬาที่ต้องจัดในรูปแบบวิถีใหม่เช่นเดียวกัน

 

ศ.ดร.นพ. วิปร วิประกษิต นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2564 และ CEO บริษัท แอทยีนส์ จำกัด ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลแบบ New Normal ใน Thai Football Republic  “การแข่งขันแบบ New Normal : ฟุตบอลไทยในวิถีใหม่” ด้วยความกังวลจากสถานการณ์ COVID-19 และต้องการให้ความสำคัญต่อสุขภาพของคนไทยทุกคน จึงดำเนินการตรวจโรคนักกีฬา ทั้งนักกีฬาไทยและนักกีฬาต่างประเทศจากทั้งสองทีม รวมถึงเจ้าหน้าที่ก่อนทำการแข่งขัน 

 

ศ.ดร.นพ. วิปร วิประกษิต กล่าวถึงวิธีการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ของไทยลีกว่า “ปัจจุบันวิธีการที่เป็นมาตรฐานที่เราใช้เพื่อการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ COVID-19 คือการตรวจโดยการทำ Nasopharyngeal Swab คือการใช้อุปกรณ์แยงเข้าไปในโพรงจมูก เพื่อที่จะเก็บเชื้อที่อยู่หลังโพรงจมูก จากนั้นนำตัวอย่างมาทำการตรวจโดยวิธีการที่เรียกว่า Real Time PCR หรือที่เรียกว่า RT-PCR การตรวจดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการตรวจที่มีความไวสูงสุด และเป็นวิธีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข”

“นักกีฬามีร่างกายที่แข็งแรง เมื่อได้รับเชื้อโควิด-19 มีแนวโน้มสูงที่อาจจะไม่แสดงอาการหรือที่เราเรียกว่าเป็น Asymptomatic เพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูจากอาการอย่างเดียวแล้วค่อยตรวจเฉพาะคนที่มีอาการนั้นคงไม่ได้ จำเป็นต้องตรวจนักกีฬาทุกคน เพื่อจะลดโอกาสที่มีการติดเชื้อโดยที่ไม่มีอาการ แล้วแพร่เชื้อไปยังนักกีฬาคนอื่นๆ ที่อยู่ในทีมหรืออาจจะอยู่ต่างทีม แล้วมีการแข่งขัน ซึ่งมีโอกาสสัมผัสสารคัดหลั่งและการติดเชื้อได้สูง”

สำหรับกีฬาฟุตบอลถือเป็นหนึ่งในกีฬาที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค เพราะในระหว่างการแข่งขันนักกีฬารวมถึงเจ้าหน้าที่มีโอกาสสัมผัสทั้งเหงื่อและน้ำลาย จึงต้องทำการตรวจโรคอย่างละเอียดก่อนเริ่มการแข่งขัน ทั้งนี้จะได้สัมผัสกับประสบการณ์การเข้าชม ตั้งแต่การซื้อตั๋ว การลงทะเบียน รวมถึงเรื่องสาธารณสุขที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามภายใต้มาตรการเดียวกัน เพื่อร่วมกันเพิ่มความมั่นใจให้การแข่งขันฟุตบอลไทยห่างไกลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 

VIPMediz ผู้เชี่ยวชาญด้าน Total Health Solution อาทิ ห้องปฏิบัติการ รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย เครื่องกรองอากาศ Genpure Series ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานการบริการ บริหารงานโดย ศ.ดร.นพ. วิปร วิประกษิต โดยให้บริการภาครัฐและองค์กรเอกชนมากว่า 10 ปี