สสปน. ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ จัด Venue Management Course พร้อมเชิญกูรูธุรกิจไมซ์เสวนาในหัวข้อ THE (HE)ART OF SERVICE บริการด้วยศิลปะ+หัวใจ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) – สสปน. (Thailand Convention and Exhibition Bureau – TCEB) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ ได้วางเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจไมซ์ในภูมิภาคเอเชียด้วยมาตรฐานสากล ซึ่งในปี 2563 ประเทศไทยมีธุรกิจไมซ์ทั้งประเภทห้องจัดประชุม (Meeting room) สถานที่จัดแสดง (Exhibition Hall) และสถานที่จัดกิจกรรม (Special Event) ที่ผ่านการรับรองเพิ่มเติมจำนวน 194 แห่ง 503 ห้อง และวางเป้าหมาย 5 ปี (2563-2567) ต้องเพิ่มขึ้นมา 1,500 แห่ง 2,000 ห้อง

120726742_4544950012245627_1235250226598670960_o

เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2563 สปปน. จึงจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการที่ให้บริการสถานที่จัดงานในหลักสูตรบริหารจัดการสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Venue Management Course (VMC) และจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ THE (HE)ART OF SERVICE หัวใจบริการ และ Service with of (HE)ART ศิลปะบริการด้วยหัวใจ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยเป็นผู้ร่วมเสวนา

120738399_4544949872245641_817546210582165813_o

ภายในงานทั้งสองวันเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ทั้งในส่วนของการอบรมหลักสูตรบริหารจัดการสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Venue Management Course (VMC) และการเสวนาจากกูรูในธุรกิจไมซ์หลากหลายสาขาที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ทั้งการบริการด้วยหัวใจ และการใช้ศิลปะในการบริการ อันจะก่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าแก่ธุรกิจที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต

120825472_4544950022245626_8809588824235703482_o

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง

https://www.facebook.com/micecapabilities  

, www.micecapabilities.com