เปิดตัว 3 ศิษย์เก่าอังกฤษดีเด่น (Alumni Awards 2017) ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่สังคม

        14 มกราคม 2560 กรุงเทพฯ – บริติช เคานซิล ประเทศไทยประกาศรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจาก 3 สาขาผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทย สำหรับ Alumni Awards คือ รางวัลอันทรงเกียรติสำหรับศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรที่จบการศึกษาไม่เกิน 15 ปี ที่ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์จากการเรียนในสหราชอาณาจักรสร้างประโยชน์แก่ผู้คน สังคมและประเทศชาติ พร้อมกันนี้ ยังเป็นการแสดงความยินดีและเฉลิมฉลองความสำเร็จของศิษย์เก่า และยังเป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์อันยาวนานทางการศึกษาระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรรวมถึงเน้นย้ำถึงพันธกิจของบริติช เคานซิลในการสนับสนุนศิษย์เก่าในฐานะผู้นำในอนาคต โดยประเทศไทยได้คัดเลือกผู้ชิงชนะเลิศจาก 10 ท่านที่ประสบความสำเร็จจากทั้ง 3 สาขา คือ สาขาผู้ประสบความสำเร็จด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Professional achievement), สาขาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial award)  และสาขาผู้สร้างประโยชน์แก่สังคม (Social Impact)

มร. ไบรอัน เดวิดสัน เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย กล่าวว่า รางวัลศิษย์เก่าอังกฤษดีเด่นมีความสำคัญต่อสหราชอาณาจักรและคนรุ่นใหม่อย่างมาก เพราะรางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงการนำความรู้, ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากการเรียนในอังกฤษมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศ นอกจากนี้รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรในรูปแบบสมัยใหม่ โดยมีศิษย์เก่าอังกฤษดีเด่นเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่อยากไปศึกษาต่ออังกฤษและกลับมาสร้างสิ่งดีๆให้กับประเทศไทย”

 

มร. แอนดรูว์ กลาส ผู้อำนวยการบริติช เคานซิล ประเทศไทย กล่าวว่า บริติช เคานซิล มีความยินดีที่มีโอกาสจัดงานรางวัลศิษย์เก่าอังกฤษดีเด่น หรือ Alumni Awards ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยประจำปีนี้ ซึ่งรางวัลนี้คือรางวัลที่เรามอบให้กับศิษย์เก่าอังกฤษดีเด่นที่ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรสร้างประโยชน์ให้กับสังคม และแน่นอนรางวัลนี้ไม่เพียงแต่เป็นการฉลองสำเร็จของเขาในฐานะศิษย์เก่าอังกฤษเท่านั้น แต่ในความสามารถของพวกเขาในฐานะบุลคล ที่สร้างแรงกระเพื่อมให้สังคมจากสิ่งที่เขาได้รับจากการเรียนในสหราชอาณาจักร

บริติช เคานซิล ประเทศไทยประกาศรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจาก 3 สาขาผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทย ได้แก่

 

·      ผู้ชนะสาขาผู้ประสบความสำเร็จด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Professional achievement)

ดร. ยศพงษ์ ลออนวล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง และได้รับเลือกให้เป็นประธานคนแรกของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ซึ่งมีพันธกิจในการส่งเสริมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ที่จะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงที่เป็นฟอสซิล และลดการปล่อยมลพิษบนท้องถนน ดร. ยศพงษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกลจาก University of Manchester และปริญญาเอกในสาขาเดียวกัน จากสถาบัน Imperial College London

 

·      ผู้ชนะสาขาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial award)  

คุณอมรเชษฐ์ จินดาอภิรักษ์  CEO และหนึ่งในผู้ก่อตั้ง TakeMeTour ซึ่งเป็นตลาดกลางด้านการท่องเที่ยวท้องถิ่นติดอันดับต้นๆและใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน TakeMeTour ไม่ได้เป็นแค่รูปแบบการให้บริการนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสความเป็นอยู่ของสถานที่ที่ตนไปในแบบคนท้องถิ่นเท่านั้น หากแต่ยังช่วยเผยแพร่สิ่งดีงามที่เป็นสมบัติของชาติ และส่งเสริมความเข้าใจเชิงวัฒนธรรมผ่านการแบ่งปันแนวคิดทางเศรษฐกิจอีกด้วย คุณอมรเชษฐ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา Vision Image & Robotics จาก Heriot-Watt University

 

·      ผู้ชนะสาขาผู้สร้างประโยชน์แก่สังคม (Social Impact)

ดร. วีระพงษ์ ประสงค์จีน เป็นอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานที่ผ่านมาของ ดร. วีระพงษ์ ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาประสบการณ์การเรียนแบบหลักสูตรผสมผสาน ที่เชื่อมโยงบุคลลากรทางการสอน และผู้เรียนที่มีพื้นฐานต่างกัน เพื่อส่งเสริมการหลอมรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นกับหลักสุขภาพสากลในสาขาต่างๆ อาทิ วิทยาการเกี่ยวกับสมอง และเวชศาสตร์เกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิด และการฟื้นฟูสภาวะเสื่อม ดร. วีระพงษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาประสาทวิทยาศาสตร์บูรณาการ (Integrative Neuroscience) จาก Imperial College London และปริญญาเอก สาขา Stem Cell and Regenerative Biology จาก University College Londo

นอกจากนี้ประเทศไทยได้มอบรางวัล  Popular vote ให้กับศิษย์เก่าดีเด่นอีกด้วย โดยผู้ได้รับรางวัลนี้ได้แก่

·      ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัยและเป็นที่รู้จักในวงกว้างในแง่ของนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ที่สามารถนำหลักวิทยาศาสตร์มาตอบโต้กับความเชื่อต่างๆ ที่ขาดหลักฐานยยืนยันทางวิทยาศาสตร์รวมถึงความเชื่อทางไสยศาสตร์ โดยเหตุการณ์ที่ทำให้ชื่อของท่านเป็นที่รู้จักคือ กรณีการทดสอบเครื่องค้นหาวัตถุระเบิด GT200 และการอธิบายปรากฏการณ์การเกิดบั้งไฟพญานาค ดร. เจษฎา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาชีวโมเลกุล (Molecular Biology)  จาก University of Edinburgh

ความสำเร็จของศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรแสดงให้เห็นถึงความนิยมและคุณภาพของคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นประเทศในอับดับต้นๆ ที่นักเรียนทั้งจากประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกนิยมไปศึกษาต่อ ในปีที่ 2559 ที่ผ่านมา มีนักเรียนจากประเทศไทยมากกว่า 8,000 คน เดินทางไปศึกษาต่อยังสหราชอาณาจักร จากสถิติล่าสุดพบว่าในทุก ๆ 50,000 คนที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร หนึ่งในนั้นจะกลายเป็นผู้นำประเทศ และ 1 ใน 10 ของผู้นำประเทศทั่วโลกในขณะนี้เป็นศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร และนอกจากนี้ 2 ใน 5 หรือเกือบ 38 เปอร์เซนต์ของผู้ที่ได้รับวางโนเบล ที่ได้ศึกษาในต่างประเทศล้วนจบจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

Alumni Awards เกิดขึ้นโดยความมุ่งมั่นของบริติช เคานซิล ที่จะสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรทั่วโลกให้แข็งแกร่ง ในฐานะผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่สังคมโลก และในปีนี้ ประเทศไทยได้เปิดตัวรางวัลศิษย์เก่า สหราชอาณาจักรดีเด่นเป็นครั้งแรกพร้อมกับอีก 13 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ กรีซ กานา ซาอุดิอาระเบีย ตุรกี ไนจีเรีย ปากีสถาน มาเลเซีย เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา อินเดีย อินโดนีเซีย อียิปต์ และฮ่องกง

เกี่ยวกับบริติช เคานซิล

บริติช เคานซิล คือองค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร เราสร้างสรรค์ความรู้และความเข้าใจระหว่างผู้คนในสหราชอาณาจักรและผู้คนทั่วโลก เราสร้างประโยชน์แก่ประเทศที่เราทำงานด้วยผ่านทรัพยากรทางวัฒนธรรมของสหราชอาณาจักร เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นโดยการสร้างโอกาส สร้างเครือข่าย และสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน

เราทำงานร่วมกับประเทศต่างๆ มากกว่า 100 ประเทศทั่วโลกผ่านงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ การศึกษา และประชาสังคม ในแต่ละปีเราสื่อสารกับผู้คนโดยตรงมากกว่า 20 ล้านคน และสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ข่าวสาร และสื่อสิ่งพิมพ์กับผู้คนกว่า 500 ล้านคน

บริติช เคานซิล ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2477 ภายใต้พระบรมราชานุญาตและพระราชบัญญัติองค์การอิสระแห่งสหราชอาณาจักร รายได้ส่วนใหญ่มาจากโครงการต่างๆ และการให้บริการด้านสอนภาษาอังกฤษ การสอบ นอกจากนี้เราได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรร้อยละสิบแปดจากเงินทุนทั้งหมดเพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านโครงการพัฒนาการศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม และโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

บริติช เคานซิลก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2495 และขยายสาขาเป็น 6 สาขาในประเทศไทย ประกอบด้วย 5 สาขาในกรุงเทพมหานครและ 1 สาขาในเชียงใหม่ เรามุ่งมั่นในพันธกิจของเราในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรและสร้างโอกาสให้ผู้คนผ่านงานด้านภาษาอังกฤษ การศึกษา การสอบ ศิลปะและสังคม