ดร.วิศาล สายเพ็ชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลนครธน (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมทั้งคณะผู้บริหารโรงพยาบาลนครธน ร่วมส่งมอบถุงยังชีพจากโครงการ “มอบถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19” จำนวน 600 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ โดยนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากโครงการ Nakornthon Charity” จากการจำหน่ายเสื้อวัคซีนโควิดเพื่อชาติมาจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค ที่มีความจำเป็นเพื่อจัดทำถุงยังชีพ ส่งมอบแก่ตัวแทนชุมชน หน่วยงานพัฒนาชุมชนซึ่งจะนำไปส่งต่อยังผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตพื้นที่ต่อไป รวมถึงตัวแทน รพ.จะนำถุงยังชีพอีกส่วนหนึ่งลงพื้นที่มอบแก่นักการภารโรงโรงเรียนสังกัดกทม. สัปเหร่อประจำวัดต่าง ๆ ในพื้นที่โดยรอบ โรงพยาบาลนครธนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในยามวิกฤตเช่นนี้ ณ โรงพยาบาลนครธน

#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน