การเดินหน้าพัฒนาและสร้างมรดกทางเศรษฐกิจ ผ่านเทศกาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือ Festival Economy ให้กับเมืองและชุมชนโดยเน้นอัตลักษณ์ของเมือง ในการสร้างมรดกใหม่ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เมืองและชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ

หลาย ๆ คนคงไม่เคยทราบว่า การจัดงานเทศกาลที่สามารถสร้างมรดกใหม่ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เมืองและชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องมีการจดสิทธิบัตรทางปัญญา เพราะอาจมีการทำซ้ำหรือลอกเลียนรูปแบบ การจัดเทศกาลหรือนำชื่องานเทศกาลไปใช้ต่อ เพื่ออ้างความเชื่อมโยงไปสู่งานเทศกาลที่มีผู้ริเริ่มและจัดทำจนประสบความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงให้ผู้คนจดจำทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก ยกตัวอย่างง่าย ๆ คือการเกิดขึ้นของตลาดน้ำ หรือเทศกาลถนนคนเดิน ในทุก ๆ ภาคของประเทศ ที่มีการทำซ้ำหรือลอกเลียนรูปแบบการจัดเทศกาล จนมีให้เห็นเกลื่อนตาในทุก ๆ เมือง โดยไม่มีรากเหง้าของประวัติศาสตร์หรืออัตลักษณ์ของเมืองแต่อย่างใด และเมื่อเกิดมาก ๆ ขึ้นในไม่ช้าก็ต้องปิดตัวลงไป เพราะหาความเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นไม่ได้ และไม่มีความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่างเมือง ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่

แต่ในต่างประเทศนั้น เมื่อมีการจัดเทศกาลที่ที่มีผู้ริเริ่มและจัดทำจนประสบความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงให้ผู้คนจดจำทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก เขามีการจดสิทธิบัตรทางปัญญา เมื่อใครสนใจจะนำชื่องานไปใช้ในประเทศของตน หรือนำรูปแบบการจัดเทศกาลไปใช้ ต้องจ่ายค่าสิทธิบัตรให้กับเมืองนั้น ๆ ที่เป็นเจ้าของแนวคิดและสถานที่จัดงาน ดังนั้นเมืองและชุมชนจึงได้รับรายได้จากการขายสิทธิบัตรดังกล่าวรวมถึงบางครั้งยังส่งสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของต้นตำรับมาร่วมขายร่วมจัดแสดงในงานของผู้ซื้อสิทธิบัตรไป จึงเป็นการสร้างมรดกใหม่ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เมืองและชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน

 

ด้วยเหตุนี้ ทีเส็บจึงเลือก “เมืองหัวหิน” เมืองเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีศักยภาพและความพร้อมเป็นต้นแบบให้กับเมืองอื่น ๆ ด้วยเป้าหมาย “หนึ่งเมือง หนึ่งสิทธิบัตรงานเทศกาล” (1 City 1 IP Event) ที่เกิดจากการต่อยอดการสร้างงานเทศกาลที่เหมาะสม และสอดคล้องกับอัตลักษณ์กับเมือง ภายใน 5 ปี เพื่อเพิ่มมูลค่า ยกระดับ และส่งออกงานเทศกาลที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของเมืองให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ผ่านการสร้างความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่างเมือง ชุมชน และหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จนกลายเป็น Community Based Festival

 

นางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ ทีเส็บ เล่าให้ฟังว่า “เทศกาล HUA HIN HOP FEST 2021 เป็นหนึ่งในโครงการ Quick Win เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ ภายใต้โครงการ THAILAND RIVIERA ของทีเส็บ ด้วยศักยภาพของเมืองหัวหิน ซึ่งเป็นดาวน์ทาวน์ของประจวบคีรีขันธ์ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ มีอัตลักษณ์ที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมการท่องเที่ยวกระแสใหม่แบบ Hopping ผ่านสื่อในรูปแบบไฮบริด ผสานการใช้แสง สี เสียง และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเตรียมเปิดเมืองหัวหินสู่ตลาดโลก ด้วยรูปแบบการจัดงานจากการร่วมมือกันสร้างสรรค์ (Co-creation) โดยคนในชุมชน ผู้ประกอบการ ผสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เข้าถึงอัตลักษณ์ความเป็นเมืองหัวหิน พร้อมนำเสนอในรูปแบบ Showcase ตามคอมมูนิตี้ต่าง ๆ เพื่อสานต่อเพื่อสร้างมรดกใหม่ให้เกิดขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เมืองและชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยศักยภาพของเมืองหัวหิน เชื่อมั่นว่าจะประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี”