ทีเส็บ ร่วมมือ OTOP จัดกิจกรรม GTEC ROADSHOW 2023 เชิญผู้ประกอบการ E-commerce จีน เชื่อมสินค้าชุมชน

ทีเส็บร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชน จัดกิจกรรม GTEC ROADSHOW 2023 เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการช...