กลับมาอีกครั้งกับ โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสถานที่ Venue Management Course (VMC) โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) ภายใต้แนวคิด “Customers Insights & Experience Design จัดให้อย่างรู้ใจดีไซน์ไม่จำกัด” การออกแบบที่เจาะลึกเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างไร้ขีดจำกัด จะเป็นอีกหนึ่งตำราที่น่าติดตามจากเหล่ากูรูของประเทศไทยอีกครั้ง อาทิ การออกแบบประสบการณ์การปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการสถานที่จัดงานที่ไม่มีงานการออกแบบการประชาสัมพันธ์ การตลาด การดึงงาน การสร้างงานในวิถีใหม่ของโลกอนาคตไมซ์ไทย

คุณอรชร ว่องพรรณงาม CED, CEM, CIS, DES, EMD, SEP ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สสปน. มีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อบริหารสถานที่จัดงานมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการอย่างมีมาตรฐาน เพราะสถานที่จัดงานเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ โครงการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานบุคลากรและองค์กรอุตสาหกรรมไมซ์ไทย จึงเป็นโครงการที่จะให้แนวทางการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ และเป็นการสร้างบุคลากรเพื่อบริหารและจัดการสถานที่จัดงานอย่างมีมาตรฐาน การจัดการอบรม VMC ครั้งนี้ หัวใจหลักคือเพื่อสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรของอุตสาหกรรมไมซ์ในสถานที่จัดงานที่ได้รับมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายของการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ ให้มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐานสากลต่อไป”

หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์  ‘จัดให้อย่างรู้ใจ ดีไซน์ไม่จำกัด’ ได้รวบรวมเนื้อหาที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการไมซ์ ที่จะพาไปเจาะลึกถึง Customer Insight และ Customer Experience ให้คุณได้สำรวจและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เพิ่มคุณค่าให้กับกิจการไมซ์ของคุณ นอกจากนี้ ยังมีกูรูผู้เคี่ยวกรำอยู่ในวงการไมซ์ ยังมาแชร์ประสบการณ์ เคล็ดลับ เพื่อให้คุณนำความรู้และเทคนิคนำไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณได้ โดยได้รับเกียรติจากกูรูกว่า 20 ท่าน อาทิ คุณกฤษณา จรรยาสกุลวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มบริหารงานขายและการตลาด บริษัท สยามอัลไลแอนซ์แมเนจเม้นท์ และผู้บริหารรอยัล พารากอน ฮอลล์และทรูไอคอนสยาม,​ คุณชาคริต จันทร์รุ่งสกุล ผู้ก่อตั้ง Wecosystem โรงเรียนสำหรับผู้ประกอบการ ให้คำปรึกษาทั้ง Start up และธุรกิจขนาดเล็ก (SME), คุณวุชิดา เคียนโพธิ์ธีระมาตร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท อินเซนทีฟ ดีไซน์ จำกัด ฯลฯ

นอกจากเหล่ากูรูแล้ว ยังจัดการประชุม Focus Group โดยมีคณะที่ปรึกษาจากสมาคมต่าง ๆ เข้าร่วม อาทิ คุณสุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) คุณประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี อุปนายกและประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อมสมาคมโรงแรมไทย คุณอุปถัมภ์ นิติสุขเจริญ นายกสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน คุณประชุม ตันติประเสริฐสุข ประธานฝ่ายการตลาดสมาคมโรงแรมไทยอุปนายกสมาคมส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ ร่วมให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาหลักสูตรในการสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ และสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรของอุตสาหกรรมไมซ์

สำหรับบุคลากรไมซ์ที่สนใจอ่านหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์  ‘จัดให้อย่างรู้ใจ ดีไซน์ไม่จำกัด’ สามารถDownload QR Code และติดตามที่ Facebook https://www.facebook.com/micecapabilities