“Your Codes. Your Future.” BIZGenes การตรวจพันธุกรรมคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง

M. K. GANDHI

จะดีแค่ไหน…ถ้าเราสามารถวางแผนสุขภาพในอนาคตได้จากรหัสชีวิตที่มีมาตั้งแต่เกิด เพราะเราทุกคนต่างมุ่งหวังที่จะมีสุขภาพที่ดีในอนาคต แต่ทว่าคนเราแต่ละคนมีรหัสพันธุกรรมที่แตกต่างกันออกไป เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่ารหัสชีวิตของเราจะนำไปสู่สุขภาพที่ดีตามที่เราต้องการ

BIZGenes ภายใต้ บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการตรวจยีนทางพันธุกรรมเพื่อประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็ง เป็นการป้องกันจัดการลดความเสี่ยง ดูแลสุขภาพได้อย่างตรงจุด และช่วยให้ค้นหามะเร็งได้รวดเร็วก่อนที่จะสายเกินไป

ภายในงานแถลงข่าวครั้งนี้ เปิดตัวด้วย “Short Film BiZGenes Your Codes. Your Future.” มีการพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นำโดย ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต และ พญ. ธิศรา วีรสมัย ร่วมด้วยแขกรับเชิญพิเศษ คุณโอปอล์-ปาณิสรา อารยะสกุล, คุณเต้-นันทศัย พิศัลยบุต, ดร.พิมพ์-พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล, คุณโบว์-ทิตชญา ภูดิทกุลกานต์, คุณญิ๋งญิ๋ง-ศรุชา เพชรโรจน์, คุณตาต้า-สะคราญกมล อุทัยศรี และ คุณกวาง- ดาริน แฮนเซน ภายใต้หัวข้อ “ตรวจรหัสชีวิต เพื่ออนาคต: Your Codes. Your Future.”

คุณสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เพื่อเป็นการสานต่อปณิธานของบริษัทในการเป็นผู้นำด้านการรักษาและป้องกันโรคมะเร็ง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ปัจจุบันได้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถเข้าถึง ตรวจสอบและรู้ทันความลับที่เชื่อมโยงรหัสพันธุกรรมเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันของแต่ละคน เมื่อเราสามารถล่วงรู้รหัสพันธุกรรมของเราได้ เราก็จะสามารถไขปริศนาความลับ เพื่อปูทางสู่อนาคตที่ดีตามที่ใจปรารถนาได้ BIZGenes เป็นโซลูชั่นหนึ่งที่จะเข้าถึงการตรวจรักษาในระดับ DNA ด้วยนวัตกรรมนี้จะทำให้ทราบว่าบุคคลนั้นมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งในอนาคตแค่ไหน และทำให้ไปถึงแรงปรารถนานั้นๆ ได้

ศ.ดร.นพ. วิปร วิประกษิต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์มะเร็ง เสริมว่า การตรวจหาความผิดปกติของยีนเพื่อคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง เป็นการตรวจยีนมะเร็งเชิงป้องกัน โดยตรวจหาการกลายพันธุ์แบบที่สามารถส่งผ่านทางกรรมพันธุ์จากพ่อ – แม่ไปสู่ลูก (Germline mutation) ซึ่งยีนแต่ละชนิดที่ตรวจมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆ แตกต่างกันออกไป

การตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีนนี้สามารถช่วยให้ทราบและเข้าใจถึงความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆ ในอนาคต วางแผนทางด้านการดูแลสุขภาพของคุณได้อย่างถูกต้องและตรงจุดที่มีความเสี่ยง ช่วยวางแผนสุขภาพคนในครอบครัวเพื่อลดหรือจัดการกับความเสี่ยงทางพันธุกรรม และปรับเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิต เพื่อลดความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ศ.ดร.นพ. วิปร กล่าวสรุป

พญ. ธิศรา วีรสมัย สูตินรีแพทย์และหัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาลพญาไท 1 กล่าวว่า เมื่อพูดถึงมะเร็งผู้หญิง เราก็มักจะนึกถึงมะเร็งเต้านม เพราะเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุด ส่วนหนึ่งเกิดจากพันธุกรรมที่ถ่ายทอดจากรุ่นแม่สู่ลูก นอกจากนี้ยังมีโรคมะเร็งอื่นๆ เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งมดลูก รวมถึง “โรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่พันธุกรรม” (Hereditary Breast & Ovarian Cancer : HBOC) ที่มีสาเหตุจากการกลายพันธุ์ของยีน การตรวจยีนจึงมีบทบาทมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัย ทำให้เราสามารถตรวจเชิงลึกถึงระดับยีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีนก่อมะเร็งได้ตั้งแต่ที่เรายังไม่ป่วยและยังตรวจไม่พบความผิดปกติจากการตรวจเอกซเรย์หรือผลเลือดจากการตรวจสุขภาพด้วยซ้ำ

ความปรารถนาของมนุษย์นั้นไม่สิ้นสุด ทุกคนล้วนมีความต้องการที่จะมีอนาคตที่ดีแตกต่างกันไป บางคนต้องการดูแลตัวเอง บางคนต้องการมีชีวิตยืนยาว บางคนต้องการเห็นคนที่รักมีความสุขและมั่นคง การได้อยู่เพื่ออนาคตที่เราวาดฝันไว้นั้น จึงเป็นสิ่งที่สาคัญอันดับต้นของมนุษย์ทุกคน แต่เราควรเริ่มต้นจากการใส่ใจกับสุขภาพร่างกายที่จะทำให้ความปรารถนานั้นเป็นจริงได้ สิ่งสำคัญคือการดูแลปัจจุบันให้ดีที่สุด “ให้รหัสชีวิต ช่วยวางแผนอนาคตคุณ…Your Codes. Your Future.”