เมื่อเอ่ยถึงคำว่า งานเทศกาล นั่นหมายถึงกิจกรรมที่เกิดการรวมตัวขนาดใหญ่ ตั้งแต่งานประเภทประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม ไปจนถึงงานสร้างสรรค์สมัยใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ มากมายในยุคปัจจุบัน อาทิ งานเทศกาลดนตรีในหลากหลายรูปแบบ, เทศกาลศิลปะร่วมสมัย รวมไปถึงงานเทศกาลประเภทกีฬามวลชนที่เป็นกระแสนิยมในทั่วโลก ณ ขณะนี้ โดยแต่ละงานเทศกาลก็มี contents ที่เป็นแม่เหล็กในตัว ในการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่ชื่นชอบงาน และ/หรือกิจกรรมประเภทเดียวกันให้มารวมตัวกัน จนได้แตกเป็น Segments ต่าง ๆ มากมาย

South by Southwest Music Festival

ที่สำคัญกลุ่มเป้าหมายของงานเทศกาลต่าง ๆ ทั่วโลก จะเป็นลักษณะของ fan base และ/หรือ fan club ที่เราเรียกรวมกันว่า Festival Goers ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในรายได้หลักในการสร้างรายได้เศรษฐกิจเข้าสู่เมืองเจ้าภาพและหรือผู้จัดงาน แต่ยังมีอีกหนึ่งมิติขององค์ประกอบงานเทศกาลที่ถือว่าส่วนสำคัญในการสร้างการขับเคลื่อนรายได้เชิงเศรษฐกิจที่เกิดจากงานเทศกาลแบบยั่งยืน ซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญให้ก่อเกิด contents มากมายในโลกนี้ รวมถึงสามารถที่จะสร้างเป็นอุตสาหกรรม และทำให้เกิดระบบนิเวศน์เชิงเศรษฐกิจ (New Eco System) อย่างสมบูรณ์ นั่นคือ “Business Festival” คำนี้ยังถือว่าใหม่ในการตลาดยุคปัจจุบันและในประเทศไทย แต่แท้จริงแล้วได้เกิดขึ้นกันมานานจนเกือบศตวรรษทีเดียวในทวีปยุโรปและในทวีปอเมริกา

Cannes Film Festival, Photo source from onhike

Business Festival เกิดจาก B2B (Business to Business) ในระบบที่เรียกว่ามีการ Trade และ/หรือ Business Matching และหรือเกิดการทำ Incubation กันมากมายในตลาดไทยและตลาดโลก สำคัญคือเมื่อเกิดมีคำว่า Festival เข้าไป ยิ่งทำให้ความหมายเกิดชัดมากขึ้น นั่นคือนอกจากในงานเทศกาลที่เน้นการดึงดูด fan base ของตัวเองตามที่กล่าวมาแล้ว Business Festival ก็เข้ามามีบทบาทสำหรับนักลงทุนที่ต้องการมองหา contents ใหม่ ๆ และ/หรือ talents ใหม่ และ/หรือชิ้นงานใหม่ ๆ ที่นักลงทุนจะได้พบปะกับเจ้าของงาน ศิลปิน และ/หรือ creators ตัวเป็น ๆ ในงานเทศกาล ตัวอย่างที่จะเห็นได้ชัดที่เกิดเทศกาลดนตรีกันทั้งเมืองระดับโลกที่รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิ งานเทศกาล South by Southwest (SXSW conference & Festivals) ซึ่งเป็นเทศกาลที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น Music, Film และ/หรืองานศิลปะแขนงอื่น ๆ กันในงาน รวมถึงอีกงานตัวอย่างที่เรียกว่าคนทั้งโลกรู้จักเป็นอย่างดี นั่นคืองานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ หรือ Cannes Film Festival ที่บ่งบอกความหมายของ Business Festival ได้ชัดเจนมากขึ้นเพราะถือเป็นการปักหมุดงานประจำปีของเครือข่ายภาพยนตร์ทั่วโลกที่มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน โดยเน้นการสร้างรางวัลแบบ World Certificate ระดับโลก มาเป็นการมูลค่าให้ผู้สร้างภาพยนตร์ได้อย่างมหาศาล

 

Bangkok Music City

นั่นแปลว่า Business Festival กำลังจะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เป็นองค์ประกอบในการสร้างความยั่งยืน และสอดรับกับระบบนิเวศน์เชิงเศรษฐกิจ โดยในปัจจุบันทีเส็บได้หันมาพัฒนายุทธวิธีการใช้ Business Festival ในการต่อยอด Festival Economy นี้แล้ว โดยผ่านการสนับสนุนการจัดงาน Bangkok Music City ที่ถือว่าเป็นการนำร่องการใช้โมเดลของ Business Festival ได้อย่างชัดเจน

Bangkok Illustration Fair

ซึ่งในตัวงานจะมีองค์ประกอบการจัดประชุมแลกเปลี่ยน
สัมมนา showcase ศิลปินใหม่ การ Audition และ/หรือการแสดง media contents ใหม่ ๆ รวมถึง music festival ที่ได้แบ่งแยกกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น Fan Base ของศิลปินต่าง ๆ, ค่ายเพลง, นักลงทุน และเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดนตรีทั้งในและต่างประเทศ และนอกเหนือจากงานดังกล่าว ทีเส็บยังได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดงานลักษณะ Business Festival อย่างต่อเนื่อง จนได้เกิดเทศกาลใหม่ที่ระดมกลุ่มเป้าหมายที่เรียกว่าเครือข่ายและfan base เข้าร่วมงานกันจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น Thailand Toy Expo และ/หรืองาน Bangkok Illustration Fair ซึ่งถือว่ามีความโดดเด่นและเห็นภาพความเป็น Business Festival ชัดมาก และรวมถึงงานเทศกาลประเภทนี้ก็กำลังทยอยเกิดขึ้นแบบ Organic ในประเทศไทยหลังจากนี้ต่อไป

Thailand Toy Expo