MAPS เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทรอบรู้เรื่องเอเชียแปซิฟิกแบบเจาะลึก หนทางรอดในทุกวิกฤติเศรษฐกิจรับมืออนาคต

MAPS เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทรอบรู้เรื่องเอเชียแปซิฟิกแบบเจาะลึก หนทางรอดในทุกวิกฤติเศรษฐกิจรับ...

องค์การอนามัยโลกและองค์กรสุขภาพทั่วโลก เผยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ช่วงโควิด-19 ทำได้ แต่ต้องควบคุมให้ดี – ย้ำการป้องกันสำคัญที่สุด

องค์การอนามัยโลกและองค์กรสุขภาพทั่วโลก เผยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ช่วงโควิด-19 ทำได้ แต่ต้องควบคุมให้ดี – ย้ำ...

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดพิธีลงนามความร่วมมือ MOU “โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน และระดับน้ำ ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดพิธีลงนามความร่วมมือ MOU “โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโน...

TIJ จัดประชุมอาเซียนด้านยุติธรรมอาญา ACCPCJ ครั้งที่ 2 เสริมวัฒนธรรมแห่งการป้องกัน สร้างนวัตกรรมแห่งความยุติธรรมเพื่อทุกคน

TIJ จัดประชุมอาเซียนด้านยุติธรรมอาญา ACCPCJ ครั้งที่ 2 เสริมวัฒนธรรมแห่งการป้องกัน สร้างนวัตกรรมแห่งความยุติธร...

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) เปิดเวทีคู่ขนาน TIJ Youth Forum

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) เปิดเวทีคู่ขนาน TIJ Youth Forum สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) เปิด...

Grand Opening ร้านต้นแบบแห่งใหม่ “มูลนิธิโครงการหลวง สาขาวังแดง”

Grand Opening ร้านต้นแบบแห่งใหม่ “มูลนิธิโครงการหลวง สาขาวังแดง” โดยองคมนตรี จรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธ...

มั่นใจไมซ์โต! กรุงเทพฯ ครองแชมป์มาตรฐานโลก

มั่นใจไมซ์โต! กรุงเทพฯ ครองแชมป์มาตรฐานโลก       ว่าด้วยโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมากจากยุค Globalization ไปสู่ยุค Millenn...

TIJ จุดประกาย ‘ต้านอาชญากรรมเยาวชน’ ด้วย “กีฬา”

TIJ จุดประกาย ‘ต้านอาชญากรรมเยาวชน’ ด้วย “กีฬา” TIJ ผลักดัน “กีฬาเพื่อการป้องกันอาชญากรรมในเยาวชน” สู่วาระโลก ...

TIJ ผลักดันประเด็น “ธุรกิจ กิจการเพื่อสังคม และสิทธิมนุษยชน” มุ่งสร้างสังคมยุติธรรม

TIJ ผลักดันประเด็น “ธุรกิจ กิจการเพื่อสังคม และสิทธิมนุษยชน” มุ่งสร้างสังคมยุติธรรม กรุงเทพฯ สถาบันเพื่อกา...

TIJ ร่วมขับเคลื่อนความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แก้ปัญหาระบบยุติธรรมไทย

“Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.” M. K. GANDHI สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) เสนอ “นวัตกรรมด้านความยุติธ...