MAPS เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทรอบรู้เรื่องเอเชียแปซิฟิกแบบเจาะลึก หนทางรอดในทุกวิกฤติเศรษฐกิจรับมืออนาคต

MAPS เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทรอบรู้เรื่องเอเชียแปซิฟิกแบบเจาะลึก หนทางรอดในทุกวิกฤติเศรษฐกิจรับ...

ม.บูรพา ร่วมกับ สคช. เปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE)

ม.บูรพา ร่วมกับ สคช. เปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศกา...

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหิดล และ บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง ประเทศไทย จัดเวิร์คช็อป “The Art of Sound Creation” ครั้งแรกในไทย ให้ความรู้การสร้างเสียงและดนตรีเพื่องานโฆษณาระดับโลก

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหิดล และ บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง ประเทศไทย จัดเวิร์คช็อป...

เปิดตัว 3 ศิษย์เก่าอังกฤษดีเด่น (Alumni Awards 2017) ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่สังคม

เปิดตัว 3 ศิษย์เก่าอังกฤษดีเด่น (Alumni Awards 2017) ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่สังคม         14 มกราคม 2560 กรุงเทพฯ – บริติช เคา...

เปิดตัวรางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่น “Alumni Awards 2017” ครั้งแรกในประเทศไทย

บริติช เคานซิล ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจําประเทศไทย เปิดตัวรางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่น...