TIJ เปิดรับสมัคร RoLD 2020 : Resilient Leader ดึงผู้นำรุ่นใหม่ พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ร่วมออกแบบหลักนิติธรรม

TIJ เปิดรับสมัคร RoLD 2020 : Resilient Leader ดึงผู้นำรุ่นใหม่ พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ร่วมออกแบบหลักนิติธรรม สถาบันเพื่อการย...

พาณิชย์ จริงจังสร้างธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ มอบโล่ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม และหนังสือรับรองมาตรฐานแก่ธุรกิจสีขาว ที่นำหลักธรรมาภิบาลมาเป็นนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ

พาณิชย์ จริงจังสร้างธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ มอบโล่ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม และหนังสือรับรองมาตรฐานแก่ธุรก...

เปิดตัวโครงการ “Street Food สร้างโอกาส” หน่วยงานรัฐ-เอกชน ช่วยผู้พ้นโทษมีอาชีพ คืนคนดีกลับสู่สังคม ไม่กลับเข้าเรือนจำ

เปิดตัวโครงการ “Street Food สร้างโอกาส” หน่วยงานรัฐ-เอกชน ช่วยผู้พ้นโทษมีอาชีพ คืนคนดีกลับสู่สังคม ไม่กลับเข้าเร...

สคช. สสปน. และ ม.บูรพา จับมือ 13 องค์กรรัฐและเอกชนแถลงความสำเร็จ การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพไมซ์ ยกระดับบุคลากรอุตสาหกรรมไมซ์สู่มาตรฐานสากล

สคช. สสปน. และ ม.บูรพา จับมือ 13 องค์กรรัฐและเอกชนแถลงความสำเร็จ การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพไมซ์ ย...

คู่มือชาวไมซ์! เปิดตัวพ็อกเกตบุ๊กเล่มใหม่ที่ว่าด้วย ‘ศิลปะ+หัวใจ’ การบริการ

คู่มือชาวไมซ์! เปิดตัวพ็อกเกตบุ๊กเล่มใหม่ที่ว่าด้วย ‘ศิลปะ+หัวใจ’ การบริการ อย่างที่ทราบกันดีว่าอุตสาหกร...

เพราะพลาสติกไม่ใช่ผู้ร้าย! เปิดธุรกิจทำพลาสติกให้กลายเป็นพระเอกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพราะพลาสติกไม่ใช่ผู้ร้าย! เปิดธุรกิจทำพลาสติกให้กลายเป็นพระเอกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณเอ้ – สักก...

แจกวัคซีนตัวใหม่! เช็กภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิทัลให้ชาวโซเชียลไทยกับ Digital Vaccine

แจกวัคซีนตัวใหม่! เช็กภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิทัลให้ชาวโซเชียลไทยกับ Digital Vaccine ปัจจุบันนี้ สังคมดิจิทัลนั้นมีอ...

เฟสท์ จับมือ 9 องค์กรพันธมิตร ส่งมอบเครื่องกำจัดขยะอาหาร จากโครงการ “เฟสท์ใส่ใจ คืนกำไรสู่สิ่งแวดล้อม” แก่มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ

เฟสท์ จับมือ 9 องค์กรพันธมิตร ส่งมอบเครื่องกำจัดขยะอาหาร จากโครงการ “เฟสท์ใส่ใจ คืนกำไรสู่สิ่งแวดล้อม” แก่...

ณัฐชญา คลินิก ดูดไขมัน ปลอดภัย ไม่หย่อนคล้อย ด้วย นวัตกรรม Bodytite plus endolaser

ณัฐชญา คลินิก ดูดไขมัน ปลอดภัย ไม่หย่อนคล้อย ด้วย นวัตกรรม Bodytite plus endolaser ในอดีตเครื่องมือที่ใช้ดูดไขมันมีหลากห...