สกสว. จัดการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)” จัดการประชุมชี้แจ...

ผู้เชี่ยวชาญแนะ แนวทางปรับ “ระบบยุติธรรมทางอาญาที่ช่วยคุ้มครอง ผู้หญิงจากการกระทำความรุนแรงทางเพศในประเทศไทย”

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ ร่วมกับ สมาคมนักเรียนทุนชีฟนิ่งประเทศไทย และ RoLD 2020 จัดเสวนา RoLD Virtual ...

TCEB จัดคอร์สอบรมหลักสูตรการจัดการสถานที่ Venue Management Course (VMC) มิติใหม่ของสถานที่จัดงานไมซ์ จัดอย่างรู้ใจ ดีไซน์ไม่จำกัด

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) จัดโครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสถาน...

TCEB พัฒนาหลักสูตร “การบริหารสถานที่จัดงานประเทศไทย” (Venue Management Course) ภายใต้แนวคิด “Customers Insights & Experience Design จัดให้อย่างรู้ใจ ดีไซน์ไม่จำกัด”

กลับมาอีกครั้งกับ โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสถานที่ Venue Management Course (VMC) โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิท...

‘โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติจัดการประชุมและงานแสดงสินค้าที่เป็นมิตรกับมุสลิม’ เพิ่มศักยภาพรองรับการเติบโตของนักเดินทางไมซ์ที่เป็นมุสลิม

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) ร่วมกับ สถาบันฮาลาล และคณะวิทยาการจั...

ยกระดับงานไมซ์ด้วยมาตรฐานรองรับการเติบโตของนักเดินทางไมซ์ ที่นับถือศาสนาอิสลาม

มุสลิมทุกคนต้องยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนาอิสลามเป็นวิถีของการดำเนินชีวิต ซึ่งจะครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน โด...

ไทยรุกหนัก ปั้นมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน กิจกรรมพิเศษ (Special Event Venue) ชูศักยภาพไมซ์อาเซียนฝ่าวิกฤติโควิด

เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เป็นเจ...

ทีเส็บ จัดหลักสูตร 2HY เร่งพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ พร้อมเชิญชวนเรียนออนไลน์ ล้ำสมัย ปรับใช้ได้จริง

อุตสาหกรรมไมซ์สร้างมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาทให้กับเศรษฐกิจประเทศไทยในช่วงก่อนเกิดวิกฤต โควิด- 19 ซึ่งนับเป็น...

เพจนมแม่ ร่วมกับมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย จัดเฟซบุ๊กไลฟ์ “เคล็ดไม่ลับกับคุณแม่ให้นม” พูดคุยเรื่องเตรียมรู้นมแม่, วิธีเลี้ยงลูก และ 4 เทคนิคเลี้ยงดูคู่เรียนรู้ 6 เดือนแรก

เพจนมแม่ ร่วมกับมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย จัดเฟซบุ๊กไลฟ์ “เคล็ดไม่ลับกับคุณแม่ให้นม” พูดคุยเรื่อง...

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เปิดตัว 4 ช่องทางออนไลน์ หนุนคุณแม่ยุคดิจิทัล เข้าถึงข้อมูลข่าวสารพร้อมบริการคำปรึกษาฟรี รู้ครบทุกเรื่องราวเกี่ยวกับนมแม่

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เปิดตัว 4 ช่องทางออนไลน์ หนุนคุณแม่ยุคดิจิทัล เข้าถึงข้อมูลข่าวสารพร้อมบร...