ทีเส็บ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ชวนฟังสัมมนาออนไลน์ GTEC Digital China Workshop @ระยอง เจาะลึกตลาดจีน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TCT) และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ย...

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) จัดงาน ย้อนอดีตสู่อนาคตจากรากเก่าของชาวภูเก็ต กับ “Phuket Peranakan Festival 2022” กระตุ้นเศรษฐกิจด้วย Festival Economy

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (TCEB) ร่วมกับ สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดม...

สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) ร่วมกับ สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) ขอเชิญร่วมงาน ย้อนอดีตสู่อนาคตจากรากเก่าของชาวภูเก็ต กับ “Phuket Peranakan Festival 2022”

สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) ร่วมกับ สมาคมการค้าส่งเสริมการจัด...

อะไรคือ Business Festival?

เมื่อเอ่ยถึงคำว่า งานเทศกาล นั่นหมายถึงกิจกรรมที่เกิดการรวมตัวขนาดใหญ่ ตั้งแต่งานประเภทประเพณี ศิลปะว...

ยุทธศาสตร์ของ TCEB x 5 สมาคม ดันประเทศไทยสู่การเป็น World Festival Destination

ทีเส็บ ในฐานะหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนางานเทศกาล เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจ...

กระทรวง อว. เปิดเวทีขับเคลื่อนแผนที่นำทางอาเซียนด้านวัตกรรม และเครือข่ายอาเซียนว่าด้วย BCG Model

กระทรวง อว. เปิดเวทีขับเคลื่อนแผนที่นำทางอาเซียนด้านวัตกรรม และเครือข่ายอาเซียนว่าด้วย BCG Model โดยมุ่งเน้นกา...